It Ark en De Kroade

It Ark is sinds de oprichting in 1984 ons ledenblad en komt minimaal twee keer in het kalenderjaar uit.

De Kroade is sinds 2023 onze digitale nieuwsbrief. En verschijnt tussen twee nummers van It Ark in.

Van elk nummer van It Ark gaan twee exemplaren naar Tresoar in Ljouwert, waarvan één naar de leeszaal.

Het lidmaatschap van Afron is inclusief het abonnement op It Ark en De Kroade.

Geen lid? Wel De Kroade toegestuurd willen krijgen? Neem contact op.

De (web)redactie is op 06-13 68 39 03 of via dit bereikbaar.

De Nederlandse tekst van in het Fries geschreven artikelen in It Ark.

Eerdere nummers van It Ark:

Nog liggende vragen over onze website:

• meer plaatjes, foto's enz. plaatsen