De Golle ...

... is de naam van het Documentatie-centrum van Afron. Aanwezig zijn boeken, tijdschriften, folders en andere documentatie. Bezoek is op afspraak, of bel 06-13 68 39 03.

Adres: Buorren 2, 9041 BA Berltsum

Het materiaal kan onder bepaalde voorwaarden worden uitgeleend. Dubbel materiaal kan tegen steun aan ons boekenfonds worden overgenomen. De laagste vraagprijs op internet geeft een indicatie voor uw bijdrage.

Er is ook digitale documentatie

• zoals de oude website van Afron; ..aanvragen?

• en de website, samen met het Fries ...Landbouwmuseum, over Friese ...fabrikanten van landbouwwerktuigen

Andere digitaal beschikbare documentatie